Terje Ogden

Ny publikasjon

Det spesialpedagogiske praksisfeltet har endret seg i de seinere årene. I dag kjennetegnes det av mangfold og fleksibilitet. Det betyr at det må være mange valgmuligheter når en skal utforme tilbud til elever med særlige behov. Det er ikke bare et spørsmål om å gi hjelp til enkeltelever, men også arbeide for å utvikle den ordinære undervisningen og læringsmiljøet i en inkluderende skole. Mens spesialpedagogisk praksis tidligere var knyttet til egne skoler, klasser, grupper eller timer, så handler det i dag mer om opplæringstilbudets kvalitet, relativt uavhengig av hvor dette tilbudet gis.

Den nye utgaven av Innføring i Spesialpedagogikk har fått et nytt kapittel om spesialpedagogisk praksis og ett om matematikkvansker. De øvrige kapitlene er revidert i tråd med de siste årenes utvikling på det spesialpedagogiske praksis- og forskningsfeltet. Boka gir et solid og oppdatert bilde av spesialpedagogisk arbeid i barnehage, grunnskole og videregående skole, og den retter seg særlig til de som arbeider med slike oppgaver, eller som tar utdanning i den retningen.

Tilbake til forsiden