Terje Ogden

Seminar og foredrag 2017

2. januar.
"PALS modellen og psykisk helse." Sagabakken skole, Fredrikstad

1. februar/24.februar.
"Klasseledelse - kunnskap for praksis". Lærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus

6. februar.
"Programme for Research and Innovation in the Educational sector - FINNUT", Nordforsk, Stockholms universitet.

13. februar.
"Atferdsvansker hos barn og unge". PSYC5304 Tilstandsbilder og utredning av barn og unge Psykologisk Institutt, UiO.

20.februar/20. mars.
"Sosial kompetanse og sosial ferdighetsopplæring." Masterprogrammet, Helse, utvikling og samfunn. Psykologisk Institutt, UiO.

1.mars.
"Hvordan fremme evidensbasert praksis i velferdstjenestene?" Avdelingsseminar for Oppvekstavdelingen Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet. Sundvollen.

9.mars.
"Implementering av evidensbaserte tiltak." Masterutdanning i Barnevern, HEL 3501 Barnevernets komplekse praksisfelt. Universitetet i Tromsø.

13.mars.
"Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge - Frafall." Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Høgskolen Haugesund/Stord, Haugesund.

15.mars.
"Implementeringsstrategier - barnehagens og skolens betydning og bidrag i arbeidet for utsatte barn og unge." Barn og unges psykiske helse, felles fagdag oppvekst. Flerbrukshallen Verdalsøra barne- og ungdomsskole. Verdal.

22.mars.
"Hvilke ferdigheter trenger barn og unge for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn?" 09.00 - 12.00 samling for ledere E-teateret; 12.30 - 15.30 samling for personale i skole, Lillesand u-skole. Lillesand kommune.

29.mars.
"Klasseledelse - teori, forskning og praksis." Utdanningsforbundet, Lærernes hus, Oslo.

5.april.
"Atferdsvansker - forståelse og behandlingsmåter." Grunnkurs i Barne- og ungdomspsykiatri. Delkurs IV. Spesialisering for leger i BUP. Hotell Scandic, Ørnen, Bergen.

19.april.
"Ledelse og tidlig intervensjon i inkluderende skoler og barnehager." Inkludering, tidlig innsats og tilpasset opplæring. Ueneshallen, Flekkefjord.

21.april.
"Sosial kompetanse som mestrings- og utviklingsfelt." Masterstudiet i spesialpedagogikk & kursdag. Dronning Mauds minne høgskole, Trondheim.

26.april.
"Hvilke ferdigheter og kompetanse trenger barn og unge for å mestre framtidens oppgaver og utfordringer i utdannings-, yrkes- og samfunnslivet?" Hvordan kan foreldre og voksne i skole, barnehage, idrett og andre i frivilligheten understøtte dette? Skiptvet kommune.

27.april.
"Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge." Videreutdanning i sosial kometanse, VID vitenskaplige høgskole, Sandnes

10.mai.
"Klasseledelse - teori, forskning og praksis." Utdanningsforbundet, Stavanger.

29.mai.
"The national implementation and evaluation of parent training in Norway." The B.F. Skinner lecture, ABAI (Association for Behavior Analysis International) 43rd annual convention. Denver, Colorado

12/13.juni.
The family check-up International Conference: Building bridges across contexts, cultures, and intervention models. Utvecklingscentrum för Barns Psykiska Hälsa. Göteborg.

For tidligere foredrag, se foredragslisten.