Terje Ogden

Seminar og foredrag 2018

11. januar.
Hvordan bli en effektiv gjennomføringsorganisasjon? Avdelingsseminar, Lysebu, Medisin- og helsefagavdelingen, Helse Sør-Øst RHF.

16. januar.
Inkludering – holdninger, ledelse og kompetanse. Utdanningskonferansen, Fylkesmannen i Rogaland, Clarion Hotell Energy, Stavanger.

17. januar.
Forskningskunnskap og implikasjoner for tidlig innsats i barnehagen. Seminar, Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune.

18. januar.
Implementering og vedvarende forbedring. Scandic Hotell, St. Olavs plass, Oslo, Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7». Helsedirektoratet.

13. februar.
Atferdsvansker hos barn og unge. PSYC5304 «Tilstandsbilder og utredning av barn og unge» Psykologisk Institutt, Univ i Oslo.

28. februar & 7. mars.
Forebygging. Masterprogrammet. Psykologisk Institutt, Univ i Oslo.

4. april.
Hvilken kompetanse og ferdigheter trenger elevene for å lykkes i framtidas skole og samfunn? Barn, unge og familie, Nesodden kommune.

12. april.
Stockholm konferanse.

14. april.
Atferdsvansker hos barn og unge. Spesialpedagogikk. Drammen.

19. april.
Familien, skolen og barnevernet – hva sier forskningen? (PABU V18), NTNU/ Høgskolen i Sør Trøndelag.

25. april.
«Hva vet vi virker i arbeidet med barn og unge?» Gatenærkonferansen; Brukermedvirkning i oppsøkende arbeid». KoRus, Oslo.

For tidligere foredrag, se foredragslisten.