Terje Ogden

Seminar og foredrag 2023

16. januar.
Forebyggende barnevern i velferdsstaten: Atferdsproblemer og sosial kompetanse hos barn og unge. Barnevernpedagog-utdanninga, Institutt for sosialfag, Oslo Met.

8. februar.
Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Psykososialt arbeid med barn og unge Institutt for sosialt arbeid NTNU, Trondheim.

14. februar.
«Alle hører til» Inkluderende praksis i barnehage og skole. LUIN, Loen.

23. februar.
«Hva virker for gutta?» Guttas Campus konferansen, Bergen.

13. april.
«Alle hører til» Inkluderende praksis i skole og barnehage. Bergen, Midt-Hordaland kompetansenettverk.

27. april.
Forbedringsarbeid i praksis: Fra ide til handling. Sandefjord kommune, Torp konferansesenter.

15. sept.
20 år med PALS-modellen i Norge. Hvor står vi og hvor går vi? Foreløpige resultater fra en studie våren 2023. Oslo kongressenter.

23. sept.
Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter. Oslo, Hauketo u-skole.

26. sept.
Atferdsproblemer og reguleringsproblemer i skolen. Tønsberg, Presterud skole.

7. oktober.
Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Videreutdanning i sosial-pedagogisk rådgivning Oslo Met, Kjeller.

12. oktober.
Barnevernsbarn i institusjon og på skolen – hvordan klarer de seg? Konferanse: Samarbeid og relasjoner til barns beste. Tromsø.

23. oktober.
MOMP 2, ”Mig og min plejefamilie”, Københavns professionshøyskole, Seminar.

3. november.
”Hva virker for gutter?» Kursdag, Danielsen skolene, Bergen.

1. desember.
Forskning för Yrkesverksama Socialarbetare, FYS vetenskapsråd, arbeidsseminar. Scandic live, Malmö

14. desember.
Vedlikehold av endringsarbeid. Sustainability and system change. Standhaftighet og slitasjeskader. Drammen kommune, prosjektmøte.

For tidligere foredrag, se foredragslisten.