Terje Ogden

Seminar og foredrag 2017

2. januar.
PALS modellen og psykiske helse. Seminar Fredrikstad; Sagabakken skole.

1. februar.
Klasseledelse ; Teori og kunnskap for praksis. Høgskolen i Oslo og Akershus.

6. februar.
Programme for Research and Innovation in the Educational sector – FINNUT; NORFACE conference, Stockholms Universitet.

13. februar.
Atferdsvansker hos barn og unge. PSYC5304 «Tilstandsbilder og utredning av barn og unge», Embetsstudiet, Psykologisk Institutt, UiO.

20. februar.
20. mars. Sosial kompetanse og sosial ferdighetsopplæring. Masterprogrammet, Psykologisk Institutt, UiO.

1. mars.
Hvordan fremme evidensbasert praksis i velferdstjenestene? Avdelingsseminar for Oppvekstavdelingen Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet. Sundvollen hotell.

9. mars.
Implementering av evidensbasert praksis. HEL 3501 Barnevernets komplekse praksisfelt. Masterprogrammet. Universitetet i Tromsø.

13. mars.
Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge; frafall i skolen. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Høgskolen Stord/Haugesund.

15 mars.
Implementeringsstrategier. Barnehagens og skolens betydning i arbeidet med utsatte barn og unge. «Barn og unges psykiske helse» Verdalsøra barne- og ungdomsskole, Verdal.

22. mars.
Hvilke ferdigheter trenger barn og unge for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn? Ledersamling, Lillesand kommune (E-teateret) & Fagsamling for skolepersonale og pp-tjeneste (Lillesand u-skole) Lillesand.

29. mars.
Klasseledelse. Utdanningsforbundet, Lærernes Hus, Oslo.

5. april.
Atferdsvansker. Forståelse og behandlingsmodeller. Grunnkurs i Barne- og ungdomspsykiatri IV, Hotel Scandic Ørnen, Bergen.

19. april.
Ledelse og tidlig intervensjon i inkluderende skoler og barnehager. «Inkludering, tidlig innsats og tilpasset opplæring», Flekkefjord kultursenter, SPIRA.

21. april.
Sosial kompetanse som mestrings- og utviklingsfelt. Dronning Mauds Minne høgskole, Masterprogram i spesialpedagogikk. Trondheim.

26. april.
Hvilke ferdigheter trenger barn og unge for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn? Differensierte tiltak for barn og unge «Noe til alle og mer til de som trenger det», Skiptvet kommune.

27. april.
Sosial kompetanse blant barn og unge; Sammenhenger, evidens og framtidsfokus. ART utdanningen, Sandnes.

8. mai.
Spesialundervisning, inkludering og flerfaglig kompetanse i skolen. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Park Inn, Oslo Airport, Gardermoen.

12. mai.
Spesialundervisning, inkludering og flerfaglig kompetanse i skolen. Kontaktforum for Faglig Administrativt Støttesystem (FAS), Utdanningsforbundet, Oslo.

29. mai.
The national implementation and evaluation of parent training in Norway. The Association for Behavior Analysis International (ABAI), 43rd Annual convention. Colorado Convention Center, Denver.

13. juni.
Implementing and Testing Evidence-based Practices in Norway: Crossing National, Cultural and Language Borders. “The Family Check-up International Conference: Building bridges across contexts, cultures and intervention models”. VGR Campus,Nya varvet, Göteborg.

For tidligere foredrag, se foredragslisten.