Terje Ogden

Seminar og foredrag 2019

29. januar
Sosial kompetanse og sosiale og emosjonelle vansker. Høgskolen i Vestfold og Telemark.

5. februar
Praksisnær forskning - forskningsnær praksis. Forskarskolan för yrkesverksama i socialtjänsten. Konferanse, Grand Hotel, Lund, Sverige.

13. februar
Anvendt og differensiert forebygging. Masterprogrammet, Psykologisk Institutt, UiO.

9. mars
Relasjoner, livsmestring og inkludering. Selbu kommune.

11. mars
Familien, skolen og barnevernet - hva sier forskningen? Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (PABU), NTNU, Trondheim.

31. mars
Atferdsvansker hos barn og unge, ULSP 304 , 'Leiing og åtferd' Masterprogram i spesialpedagogikk "Undervisning og læring" Høgskulen i Volda.

16. og 22. april
"Klasseledelse og barns medvirkning". Rusfri oppvekst. Høgskolen på Vestlandet, Bergen & NLA.

For tidligere foredrag, se foredragslisten.